Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ, các Sở GTVT và các nhà đầu tư dự án BOT rà soát hệ thống báo hiệu đường bộ và kết nối tín hiệu đường bộ - đường sắt tại khu vực quốc lộ giao cắt với đường sắt và quốc lộ giao cắt đường ngang.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trong số 72 vị trí quốc lộ giao cắt trực tiếp với đường sắt đã được báo cáo, có 64 vị trí giao cắt bố trí đầy đủ các biển báo, 8 vị trí chưa bố trí đầy đủ biển báo. Bên cạnh đó, có 57 vị trí giao cắt bố trí đầy đủ vạch sơn kẻ đường và 15 vị trí có vạch sơn. 

Rà soát biển báo tại điểm giao cắt, xử lý dứt điểm lối đi tự mở -0
Ảnh minh hoạ.

Cũng trong 72 vị trí quốc lộ giao cắt trực tiếp với đường sắt, đã thực hiện kết nối tín hiệu tại 30 vị trí giao cắt, 33 vị trí chưa kết nối tín hiệu, 9 vị trí không thuộc trường hợp cần kết nối tín hiệu do là đoạn đường bộ đi chung với đường sắt. Cục Đường bộ cho hay, trong số 674 vị trí quốc lộ song song với đường sắt và giao cắt với đường ngang, có 390 vị trí giao cắt bố trí đầy đủ các biển báo, 284 vị trí chưa có đầy đủ.

Cùng đó, có 351 vị trí giao cắt bố trí đầy đủ vạch sơn kẻ đường, 323 vị trí chưa được thực hiện. Về kết nối tín hiệu tại các điểm đường bộ song song với đường sắt và giao cắt với đường ngang đã thực hiện kết nối tín hiệu tại 108 điểm, chưa kết nối tín hiệu tại 566 điểm.

Để tiếp tục thực hiện Đề án đảm bảo trật tự hành lang ATGT và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt theo Quyết định số 358/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị nêu trên chủ động dùng kinh phí bảo dưỡng thường xuyên năm 2023 để bổ sung vạch sơn, biển báo tại các điểm giao cắt trực tiếp giữa quốc lộ với đường sắt; các khu vực quốc lộ song song với đường sắt và giao cắt với đường ngang theo quy định.

https://cand.com.vn/Giao-thong/ra-soat-bien-bao-tai-diem-giao-cat-xu-ly-dut-diem-loi-di-tu-mo-i715845/

 

Nhật Uyên / cand.com.vn