Dù đã có nhiều tiến bộ trong thời gian qua nhưng rõ ràng giữa bóng đá Việt Nam và châu lục vẫn có một khoảng...