Theo ông Úy, việc trả nợ đang rất khó khăn cho địa phương, hiện đã có 2 người làm đơn khởi kiện đòi nợ UBND...