Công nghệ lấy nước từ không khí của các kỹ sư Tây Ban Nha sẽ giúp người dân các vùng khô cằn thoát khỏi cơn...

Các nhà khoa học bảo mật của Pháp kiến nghị chính phủ lựa chọn giải pháp minh bạch, hạn chế tối đa rủi ro của...

Những lời tiên tri này bí ẩn và kì lạ ở chỗ nó không hề phát ra từ miệng của Vanga hay Nostradamus mà từ...