Hôm 19/6, truyền thông Triều Tiên đưa tin, nước này đã cử các đội y tế và nhà điều tra dịch tễ học tới tỉnh...