Mẫu iPad Pro mới không chỉ đẹp mà còn mạnh đến "không thể tin được" và sẽ định hình tương lai cho dòng sản phẩm...