Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 31/2022/NĐ-CP, điều kiện được hỗ trợ lãi suất 2%/năm đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ...

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa thông báo triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước giai...