Thanh tra Nhà nước tỉnh Đắk Nông xác định, ông Phạm Đặng Quang, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk G’long đã ký cấp “sổ...