Khi đi đến nhà chú để chơi, cháu bé 12 tuổi đã đi lạc và đạp xe liên tục gần 250km từ Thanh Hóa vào...