Hôm 22/8, Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc huấn luyện quân sự tổng hợp lớn nhất trong nhiều năm trong bối cảnh căng thẳng...