Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng Nhân đạo trọng điểm, cùng với sự kiện kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính...