Ukraine ngày 23/9 cho biết đã thu hồi việc công nhận đại sứ của Iran tại nước này và sẽ “giảm đáng kể” số lượng...