Sophia, robot cao cấp nhất thế giới, cho rằng robot nên có quyền lợi ngang với con người bởi chúng có ít khiếm khuyết hơn.