Tôi là trai phố cổ, nhà chật chội, trong nhà lại mấy thế hệ chung sống cùng nhau, mỗi người hầu như không có không...