Chính phủ Việt Nam vừa quyết định bổ sung Myanmar và Philippines vào danh sách được áp thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt…

Thêm Myanmar và Philippines được áp thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (Ảnh minh họa)

Thêm Myanmar và Philippines được áp thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (Ảnh minh họa)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 84/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 129/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực giai đoạn 2022 - 2027.

Trước đó, ngày 30/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 129/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định RCEP giai đoạn 2022-2027. Nghị định áp dụng đối với các nước ASEAN gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Singapore, Thái Lan (trừ Myanmar và Philippines) và các nước đối tác gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand).

Tuy nhiên đến nay, Hiệp định RCEP đã có hiệu lực với Myanmar và Philippines. Do vậy, Chính phủ quyết định ban hành Nghị định số 84/2023/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 129/2022/NĐ-CP nêu trên, trong đó bổ sung quy định áp dụng Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam đối với Myanmar và Philippines.

Cụ thể, Nghị định số 84/2023/NĐ-CP bổ sung vào cuối điểm a của khoản 3 Điều 3 Nghị định số 129/2022/NĐ-CP như sau: "từ ngày 04/3/2022 đến ngày 31/12/2022 đối với Cộng hoà Liên bang Myanmar;".

Bổ sung vào cuối điểm b của khoản 3 Điều 3 Nghị định số 129/2022/NĐ-CP như sau: "từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 đối với Cộng hoà Liên bang Myanmar; từ ngày 02/6/2023 đến ngày 31/12/2023 đối với Cộng hoà Philippines;".

https://www.anninhthudo.vn/them-myanmar-va-philippines-duoc-ap-thue-nhap-khau-uu-dai-dac-biet-cua-viet-nam-post559955.antd

Duy Tiến / ANTD