Thống kê của ngành Hải quan cho thấy, trong hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có quan hệ ngoại thương, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất.

Một trong những dấu mốc quan trọng đó là năm 2018, Trung Quốc trở thành đối tác đầu tiên đạt quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu 100 tỷ USD/năm (đến nay mới có hai thị trường đạt cột mốc này là Trung Quốc và Hoa Kỳ). Từ đó đến nay, thương mại song phương Việt Nam- Trung Quốc luôn duy trì con số trên 100 tỷ USD/năm. Ngoài ra, Trung Quốc cũng là thị trường nhập khẩu đầu tiên của Việt Nam đạt kim ngạch 100 tỷ USD/năm (năm 2021).

ttxvn_xuat_khau_hang_hoa-1667181151691.jpg

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, 9 tháng đầu năm 2022, xuất nhập khẩu giữa hai nước đã vượt mốc 100 tỷ USD (đạt 132,38 tỷ USD). Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt 41,22 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 14,6% tổng kim ngạch cả nước. Hết tháng 9 có 10 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên. Lớn nhất là điện thoại và linh kiện với 10,07 tỷ USD, tăng 42,1% so với cùng kỳ năm ngoái. 

https://cand.com.vn/Thi-truong/trung-quoc-doi-tac-thuong-mai-lon-nhat-cua-viet-nam-i672645/

Phan Đức / cand.com.vn