UBND thành phố Hà Nội cho biết, theo kế hoạch phát triển nhà ở thương mại giai đoạn 2021-2025, thành phố đặt mục tiêu phát triển mới 19,73 triệu mét vuông sàn nhà ở thương mại.

DẠ KHÁNH / HNM.com.vn