Một số nước Liên minh Châu Âu (EU) gửi cảnh báo, thu hồi hoặc trả lại sản phẩm mỳ ăn liền nhập khẩu từ Việt...

Các hãng mỳ ăn liền tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia đều 'bội thu' trong nửa năm nay nhờ Covid-19.