Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức Hội thảo “Công tác chuẩn bị, chạy thử và tiếp nhận vận hành Kho chứa LNG 1 triệu tấn Thị Vải”, nhằm đánh giá sự sẵn sàng, thống nhất phương án phối hợp chạy thử và tiếp nhận vận hành công trình.

Kho chứa LNG 1 triệu tấn Thị Vải là dự án trọng điểm của PV GAS cũng như của toàn ngành Dầu khí, được khởi công xây dựng vào ngày 28/10/2019. Trải quá quá trình xây dựng với nhiều thử thách, khó khăn, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm của dịch Covid 19, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo Tổng công ty, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan, công trình đã hoàn thiện, sẵn sàng cho công tác chạy thử và tiếp nhận vận hành trong thời gian tới đây.  

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội thảo nhằm đánh giá sự sẵn sàng, thống nhất phương án phối hợp chạy thử và tiếp nhận vận hành Kho chứa LNG 1 triệu tấn Thị Vải 

Để có thể thực hiện các bước chạy thử và đưa dự án vào vận hành cần có sự phối hợp, tham gia của nhiều bên liên quan bao gồm: đơn vị cung cấp LNG, đơn vị quản lý dự án, các nhà thầu, các đơn vị tiếp nhận vận hành, khách hàng sử dụng khí, các Ban chuyên môn. 

Vừa qua, PV GAS đã tổ chức Hội thảo “Công tác chuẩn bị, chạy thử và tiếp nhận vận hành Kho chứa LNG 1 triệu tấn Thị Vải”. Hội thảo mang tính chất quan trọng nhằm đánh giá sự sẵn sàng, thống nhất phương án phối hợp chạy thử và tiếp nhận vận hành công trình, cũng như báo cáo về công tác chuẩn bị của các đơn vị liên quan.  PV GAS cũng đã ghi nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp tại Hội thảo và chỉ đạo từ lãnh đạo Tổng Công ty nhằm đảm bảo tính sẵn sàng cho công tác chạy thử, tiếp nhận vận hành kho LNG một cách đầy đủ, an toàn, thành công.  

Nhiều ý kiến đóng góp với nội dung thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ của các bên trong công tác chuẩn bị chạy thử và tiếp nhận vận hành dự án 

Với sự quan tâm và tầm quan trọng của dự án, Hội thảo lần này được vinh dự đón tiếp sự tham gia của các vị lãnh đạo: Đồng chí Dương Mạnh Sơn – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Khí Việt Nam; Đồng chí Hoàng Văn Quang – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam; cùng các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, đại diện các ban chuyên môn và các đơn vị liên quan.

Tại Hội thảo, các vị đại biểu đã được nghe các tham luận từ phía các đơn vị với những nội dung thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ của các bên trong công tác chuẩn bị chạy thử và tiếp nhận vận hành dự án. Với mục tiêu trước nhất là tiếp nhận chuyến tàu LNG đầu tiên một cách an toàn và đúng kế hoạch, các tham luận đã nêu bật được các bước chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản cũng như nêu ra các khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị để hội thảo cùng thảo luận, thống nhất giải pháp. 

Phát biểu của các lãnh đạo Tập đoàn và PV GAS đều nhấn mạnh tầm quan trọng của Dự án trong chiến lược phát triển của PV GAS nói riêng và Tập đoàn nói chung, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia 

Hội thảo đã nhận được các chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn và TCT, nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án trong chiến lược phát triển của PV GAS nói riêng và Tập đoàn nói chung, nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong thời gian tới. Đồng thời, các đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị liên quan trực tiếp tới dự án trong các khâu cần nỗ lực hết mình, chia sẻ và hỗ trợ nhau trong công tác chạy thử và tiếp nhận vận hành đảm bảo đúng kế hoạch và an toàn tuyệt đối. 

Đồng chí Hoàng Văn Quang – Tổng giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội thảo 

Kết luận tại hội thảo, Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó tổng giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam, Chủ trì Hội thảo đã ghi nhận những ý kiến chỉ đạo của các vị lãnh đạo Tổng công ty. Đồng chí tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo, sự chuẩn bị chu đáo, sự phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị, dự án Kho chứa LNG 1 triệu tấn Thị Vải sẽ được chạy thử và tiếp nhận vận hành thành công.

https://www.pvgas.com.vn/bai-viet/pv-gas-gap-rut-chuan-bi-chay-thu-va-tiep-nhan-van-hanh-kho-lng-1-trieu-tan-thi-vai-theo-dung-ke-hoach

PV / Cổng thông tin điện tử PV GAS