Nữ hoàng Anh Elizabeth II lên ngôi năm 1952 khi bà 25 tuổi và là người trị vì lâu nhất lịch sử nước này với hơn 70 năm. Trong thời gian Nữ hoàng tại vị, thế giới đã chứng kiến sự lên ngôi của 7 vị Giáo hoàng, 14 đời Tổng thống Mỹ và 15 đời Thủ tướng Anh.

Trình chiếu 21 ảnh
Linh Đan / CAND